hyponu advies logo
Advieskeuze consumentenbond logo voor HypoNu score
   9,7 
hyponu advies logo

✓ Hoogste beoordeling    ✓ Laagste prijsgarantie    ✓ 100% onafhankelijk 040 848 8651     info@hyponu.nl     EINDHOVEN

✓ Hoogste beoordeling    ✓ 100% onafhankelijk bel     mail

Iedereen loopt het risico dat hem iets vervelends  overkomt. Sommige van deze risico’s vallen mee, andere hebben een behoorlijke impact zodat  we deze risico’s het liefst verzekeren.

Het risico zelf kan niet worden verzekerd, maar wel de (financiële) gevolgen. Denk bijvoorbeeld aan het vergoeden van de schade aan je  woning na een brand, het vergoeden van de inboedel na een diefstal, of de ziektekosten na een opname. Door deze risico’s te verzekeren kom je niet onverwacht voor extreme kostenposten te staan, maar kun je dit risico delen met anderen die een vergelijkbaar risico lopen. Sommigen zullen wel aanspraak maken op de verzekering, terwijl anderen dit (gelukkig) nooit hoeven te doen. Door te verzekeren spreid je dus het risico van een enorme financiële tegenvaller.

Wist je dat…

… bij ons alles 100% provisieloos is? Dit scheelt al snel 25% op je premies!

Aansprakelijkheidsverzekering

Een aansprakelijkheidsverzekering dekt de schade die je bij anderen veroorzaakt. Vaak zijn dat kleine ongevallen als een gebroken ruit, of schade als je iemand helpt bij een verhuizing. Als je per ongeluk iets doet waardoor iemand ernstig gewond raakt, dan kunnen de bedragen snel oplopen. Je wilt dan goed verzekerd zijn.

Inboedelverzekering

Een inboedelverzekering is een verzekering die je afsluit voor de spullen die je in je huis hebt. Denk hierbij aan alles wat je meeneemt als je voor het eerst een huis koopt, gaat huren of bij een verhuizing. Je bent niet verplicht deze verzekering af te sluiten. Toch heeft bijna iedereen een inboedelverzekering. Je spullen zijn veel geld waard, dus wil je ze goed verzekeren.

Een inboedelverzekering sluit je af om spullen in je woning te verzekeren. Je kunt hierbij denken aan gordijnen, de tv of sieraden. Alles wat je niet kun verhuizen en dus vast in de woning zit, bijvoorbeeld de muren of tegels, verzeker je met een opstalverzekering.

Een inboedelverzekering heeft verschillende dekkingen. Voor schade door brand, blikseminslag, luchtvaartuigen en ontploffingen ben je altijd verzekerd. De meest uitgebreide dekking heb je met een Optimaal verzekering. Dan zijn ook kleine omstandigheden in huis verzekerd. Bij een Optimaal verzekering ben je bijvoorbeeld verzekerd voor:

 • Waterschade
 • Diefstal
 • Schade inhoud koelkast bij stroomuitval
 • Diefstal van tuinmeubelen
 • Naar beneden vallende lampen
 • Omgevallen verfblikken

Opstalverzekering

Met een opstalverzekering verzeker je jouw huis tegen onder meer schade die het gevolg is van brand, storm en overstroming. Als je een huis koopt, is het verstandig zo’n verzekering af te sluiten. Sluit je een hypotheek af voor je huis dan ben je meestal verplicht een opstalverzekering af te sluiten.

Bij een opstalverzekering verzeker je de herbouwwaarde van je woning. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, bijvoorbeeld na een brand, op dezelfde plaats met dezelfde grootte opnieuw te bouwen. Als je een opstalverzekering wil afsluiten, moet je meestal de herbouwwaarde van jouw huis opgeven. De herbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis in dezelfde staat op dezelfde plek te herbouwen.Hoe bereken je de herbouwwaarde van jouw huis voor de opstalverzekering en wat moet je er nog meer van weten?

 • Met een herbouwwaardemeter kun je berekenen wat de herbouwwaarde van jouw huis is. ( link herbouwwwaardemeter)
 • In de herbouwwaarde wordt de locatie en grond dus niet meegenomen, omdat de herbouwwaarde het bedrag is waarvoor jouw huis in dezelfde staat weer opnieuw gebouwd kan worden. De locatie en grond worden daarin niet meegeteld, omdat die bij schade ook niet verloren gaan.

Met opstal wordt een gebouw bedoeld, in dit geval een huis. Het huis zelf en alles wat aard- en nagelvast zit, verzeker je met een opstalverzekering. Met aard- en nagelvast wordt alles bedoeld dat je niet kunt verwijderen zonder het kapot te maken. Denk bijvoorbeeld aan een vastgelijmde parketvloer of een badkamer. Ook die vallen dus onder de opstalverzekering.

Rechtsbijstandverzekering

Een rechtsbijstandverzekering is een verzekering die hulp en advies biedt bij juridische problemen. Bijvoorbeeld als je wordt ontslagen omdat het bedrijf waar je werkt gaat reorganiseren. Of als je er niet uitkomt met de tegenpartij bij een ongeluk in het verkeer. Dan is het fijn als iemand je helpt die weet wat jouw rechten en plichten zijn. Een rechtsbijstandverzekering vergoedt de kosten van deze rechtsbijstand.

Hoe werkt een rechtsbijstandverzekering?

Met een rechtsbijstandverzekering word je geholpen door juristen die in dienst zijn van je rechtsbijstandverzekeraar. Het is niet gek dat je pas denkt aan het afsluiten van een rechtsbijstandverzekering als je daadwerkelijk hulp en advies nodig hebt. Toch kun je je verzekering niet altijd meteen gebruiken. De verzekering geldt namelijk niet voor situaties die je ziet aankomen. Soms krijg je wel korting op rechtsbijstand als je direct hulp of advies nodig hebt. Het kan zo zijn dat er voor jouw zaak een advocaat of een andere specialist nodig die niet in dienst is van de rechtsbijstandverzekeraar. Je kunt dan zelf een advocaat of specialist kiezen. Voor deze externe kosten ben je verzekerd.

Als je een rechtsbijstandverzekering afsluit kun je kiezen voor verschillende dekkingen:

 • Consument
  Je bent verzekerd voor problemen waar jij als consument mee te maken kunt krijgen. Bijvoorbeeld als je niet blij bent met de aankoop van een auto en je er met de dealer niet uitkomt.
 • Inkomen
  Je verzekert je voor conflicten over je werk, bijvoorbeeld bij ontslag. Denk ook aan problemen rond je pensioen of uitkering.
 • Wonen
  Hiermee verzeker je je voor conflicten over je huur- of koopwoning. Bijvoorbeeld een conflict rond het huren of kopen van een huis, of over een verbouwing. In de meeste gevallen ben je ook verzekerd voor een meningsverschil met je buren.
 • Verkeer
  Je verzekert je voor conflicten die in het verkeer ontstaan. Bijvoorbeeld als je het oneens bent over de schadeafhandeling na een ongeluk in het verkeer.

Doorlopende reisverzekering / annuleringsverzekering

Met een doorlopende reisverzekering ben je het hele jaar door verzekerd. Ook als je een weekendje weggaat binnen Nederland. Ga je langer dan 20 dagen per jaar op vakantie, ongeacht of dit een aaneengesloten periode is? Dan is een doorlopende reisverzekering vaak voordeliger dan een kortlopende reisverzekering.

De reisverzekering dekt verlies of schade aan je bagage, maar vergoedt ook onverwachte kosten die jij maakt na bijvoorbeeld een ongeval of bij ziekte. Om een beroep te kunnen doen op je reisverzekering moet er wel sprake zijn een geboekte reis en/of overnachting. Van die reis moet je een bewijs hebben. Dat kan zijn het boekingsbewijs of de rekening. Een weekend weg in Nederland valt bijvoorbeeld onder je reisverzekering. Maar ga je zelf een dagje weg of zit je op een boot, zonder dat je een boekingsbewijs hebt? Dan kun je de reis niet aantonen. En dan valt zo’n dagje niet onder je reisverzekering.

Een kortlopende reisverzekering sluit je af voor één reis. Je bent verzekerd vanaf de dag van vertrek tot de dag dat je weer thuiskomt. Of een kortlopende reisverzekering voordeliger is dan een doorlopende, hangt af van hoeveel dagen per jaar en met hoeveel mensen je op vakantie gaat.

De annuleringsverzekering geldt alleen als je deze binnen 7 dagen na het boeken van je reis afsluit. Ben je hier te laat mee? Dan heb je misschien geen dekking als je onverwachts niet op reis kunt of terug naar huis moet.

Welke onvoorziene bijzondere omstandigheden geven nu recht op een vergoeding?

 • In het algemeen biedt de annuleringsverzekering dekking als de annulering onder andere een gevolg is van:
 • overlijden of ernstige ziekte van jezelf of een naast familielid
 • medische noodzakelijke ingreep die ondergaan moet worden door jou, je partner of een kind
 • overlijden of ernstig ziek worden van de persoon bij wie je zou verblijven
 • complicaties bij een zwangerschap
 • echtscheiding
 • onverwachts ter beschikking krijgen van een huurwoning
 • ernstige schade aan je huis of bedrijf
 • onvrijwillige werkeloosheid na een vast dienstverband
 • aangaan van een nieuw dienstverband na werkeloosheid
 • onverwacht niet krijgen van een noodzakelijk visum
 • diefstal of uitval van het voertuig waarmee je op reis zou gaan, binnen 30 dagen voor vertrek

Gezinsongevallen

Met een gezinsongevallenverzekering bescherm je jezelf en jouw gezinsleden tegen de kosten die het gevolg zijn van een ongeval. Jaarlijks gebeuren er veel ongevallen waarbij mensen overlijden of invalide blijven. 80% van de ongevallen vindt in en om het huis plaats. Een ongeval op zichzelf is al vervelend, maar helemaal als daar nog extra kosten voor jou of jouw nabestaanden bijkomen.

Met een ongevallenverzekering verzeker je je tegen schade die door een ongeval wordt veroorzaakt. Dit kunnen verschillende dingen zijn, bijvoorbeeld wanneer de uitvaartkosten hoger uitvallen dan wat de uitvaartverzekering uitkeert. Of wanneer jij je werk (gedeeltelijk) niet meer kunt uitvoeren, waardoor je inkomen wegvalt. Ook zou het kunnen voorkomen dat je jouw huis moet aanpassen om daar te blijven wonen.

Van tevoren wordt door de verzekeraar een vast bedrag bepaald voor letsel, blijvende invaliditeit of overlijden na een ongeval. Dit bedrag wordt altijd uitgekeerd, ongeacht wie er aansprakelijk is gesteld. De verzekerde bedragen liggen vaak tussen de 10.000 euro en 20.000 euro voor een uitkering bij overlijden. Voor blijvende invaliditeit liggen de bedragen vaak tussen de 20.000 euro en 50.000 euro. Vaak is de uitkering van een ongevallenverzekering bij blijvende invaliditeit cumulatief stijgende. Hoe hoger de mate van invaliditeit is, hoe hoger de uitkering. Onze toekomstige ongevallenverzekering kent een cumulatief uitkeringspercentage van 350%, indien er sprake is van 100% blijvende invaliditeit. Dat kan dus oplopen tot een uitkering van €175.000,- per persoon.

Een ongeval wordt vaak omschreven als een geweld dat plotseling en onverwacht van buiten af op het lichaam inwerkt, waardoor rechtstreeks lichamelijk letsel ontstaat. De aard en de plaats van dit letsel moet geneeskundig vast te stellen zijn. Met ‘blijvende invaliditeit’ wordt vaak bedoeld: het gehele of gedeeltelijke verlies of functieverlies van een orgaan of een ander deel van het lichaam. Dit is blijvend en kan medisch worden vastgesteld.

Autoverzekering

 • WA / beperkt casco/volledig casco
 • Een WA-verzekering (wettelijke aansprakelijkheid) dekt de schade die je met je auto veroorzaakt en waarvoor je aansprakelijk bent. Ook wordt de schade vergoed die veroorzaakt is door goederen die met je auto zijn vervoerd, bijvoorbeeld goederen die van de imperiaal zijn gevallen. Schade aan het motorrijtuig, aan jezelf of aan je goederen vallen niet onder de WA-verzekering. Schade van andere inzittenden weer wel. De WA-verzekering is een wettelijk verplichte verzekering waarover iedere autobezitter dient te beschikken.
 • Een WA Beperkt Casco verzekering biedt dezelfde dekking als de WA-verzekering en biedt dekking bij brand, ontploffing, aanrijding met dieren, inbraak, diefstal, storm, hagel, ruitschade en joyriding.
 • Een WA volledig casco verzekering is de meest uitgebreide verzekering voor je auto. Nagenoeg alle schades aan je eigen auto worden vergoed, ook als je hier zelf schuldig aan bent. Ook ben je verzekerd voor schade die je bij anderen veroorzaakt. De WA volledig casco autoverzekering wordt ook wel allrisk autoverzekering genoemd.

Ongevallen-inzittendenverzekering

Je kunt je autoverzekering soms aanvullend verzekeren met een ongevallen-inzittendenverzekering. Dan krijg je na een auto-ongeluk een vast bedrag uitbetaald bij overlijden of blijvende invaliditeit. Dit geldt zowel voor jou als bestuurder en je eventuele medepassagiers. Je krijgt dit bedrag zelfs als de bestuurder het ongeval heeft veroorzaakt. Het uitbetaalde bedrag is afhankelijk van je verzekeraar. Bij overlijden of blijvende invaliditeit krijg je een vast bedrag uitbetaald. Dit is dus in tegenstelling tot de schadeverzekering voor inzittenden niet afhankelijk van de werkelijk geleden schade.

Als je een ongevallen-inzittendenverzekering afsluit heb je natuurlijk voordelen. Maar er zijn ook nadelen als je deze verzekering wilt afsluiten. Waar kun je aan denken als het gaat om voor- en nadelen van een ongevallen-inzittendenverzekering?

Voordelen

 • Je hoeft niet te wachten op een antwoord op de schuldvraag. Je krijgt dus direct uitbetaald.
 • Je krijgt schade vergoed als bestuurder. Zelfs als jij de schuldige bent van het ongeval.
 • Je krijgt een vergoeding zelfs als er geen schuldige partij is. Denk hierbij aan schade die ontstaat als je bijvoorbeeld een hartaanval krijgt of als je uitwijkt voor een dier.

Nadelen

 • Je krijgt alleen een vast bedrag uitgekeerd bij blijvende invaliditeit of bij overlijden.
 • De werkelijke schade kan hoger liggen dan het vastgestelde bedrag.

De schadeverzekering voor inzittenden kun je aanvullend afsluiten voor je autoverzekering. Na een ongeval krijgen jij als bestuurder en je medepassagiers zowel letselschade als schade aan bagage of kleding vergoed. Het uitbetaalde bedrag staat gelijk aan de werkelijk opgelopen schade.Als je een schadeverzekering voor inzittenden afsluit dan krijg je als bestuurder de schade vergoed na een ongeval met de auto. Denk hierbij aan zowel letselschade als schade aan bagage of kleding. Dit geldt ook voor eventuele medepassagiers die schade oplopen. Goed om te weten dat je dit ook krijgt als jij degene bent die het ongeluk heeft veroorzaakt. Let hierbij wel op dat er een maximaal verzekerd bedrag is. Stel je voor dat je na een ongeval niet meer in staat bent om te kunnen werken. Dan verlies je je inkomen en heb je misschien medische en huishoudelijke hulp nodig. Daarbij kun je misschien aanpassingen in je woning nodig hebben. Ook kun je recht hebben op smartengeld en een vergoeding voor overlijdensschade.

Advies over verzekeringen Eindhoven

Welke van deze risico’s zijn voor jou van belang om te verzekeren? Een verzekeringsadviseur in eigen regio Eindhoven is wel zo fijn. Bel voor advies op nummer 040 848 8651 of laat ons contact opnemen door onderaan jouw gegevens achter te laten.

Je kunt uiteraard ook langskomen op ons kantoor in Eindhoven voor een adviesgesprek over de mogelijke verzekeringen.

Onafhankelijk adviseur HypoNu
het beste advies en de hoogste klanttevredenheid!

Met jarenlange ervaring in de financiële planninghypotheken en verzekeringen en ons nieuwe kantoor midden in het centrum van Eindhoven, zijn wij 1 van de best gewaardeerde kantoren van Nederland. Hier zijn wij uiteraard zeer trots op en wij doen ons uiterste best om deze plek te behouden. Onze werkwijze wordt gekenmerkt door een sterk persoonlijke benadering en is gericht op het opbouwen van een langdurige en intensieve adviesrelatie met onze klanten. Je kunt van ons een hoge mate van deskundigheid en kwaliteit verwachten en krijgt altijd het scherpste aanbod. Voor het maken van een afspraak of voor nadere informatie kunt je ons bereiken op: 040 848 8651 of laat onderaan je gegevens achter. Wij zullen je dan zo spoedig mogelijk benaderen.

team van adviseurs Hyponu